Fundacja “Konopie dla Ziemi”

Hemp Development Founder of the Year 2022 (Poland): Dariusz Jan Nowak